Tekort aan laadpunten in Europa

Opgeladen elektrische auto

In een net verschenen rapport over elektrisch vervoer concludeert het ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) dat er bij lange na niet genoeg openbare laadpunten beschikbaar zijn gezien de snelheid waarmee nieuwe elektrische voertuigen die op de markt komen.

Het ACEA heeft een onderzoek voor laten uitvoeren om tot deze conclusie te komen. Volgens dit onderzoek zijn er in 2030 maar liefst 6,8 miljoen openbare laadpunten nodig om de in Brussel voorgestelde vermindering in CO2-uitstoot van 55% te behalen. De brancheorganisatie waarschuwt dat dit aantal laadpunten twee keer zoveel is als wat de Europese Commissie benoemd. Op dit moment worden er 2.000 laadpalen per ween geïnstalleerd. Volgens het ACEA zouden dit er tienduizend(en) moeten zijn. 

De auto-industrie reageert bezorgd over deze tekorten aan openbare laadpunten. De laatste jaren is de verkoop van elektrische auto’s explosief gestegen. Het aantal openbare laadpunten groeide niet zo explosief mee. In het onderzoek worden de jaarlijkse kosten voor de openbare laadpaalinfrastructuur op circa €8 miljard geschat. De investeringen die gedaan moeten worden zijn volgens de onderzoekers ‘omvangrijk’, maar ook maar een fractie van de totale kosten van andere infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 5G. De investeringen zorgen wel voor ‘enorme klimaatvoordelen’, aldus het rapport.

Vorig jaar kwam het ACEA al met een forse aanbeveling van 1 miljoen openbare laadpunten in 2024 en 3 miljoen in 2029. Nu is dat aantal met 6,8 miljoen benodigde laadpunten in 2030 al meer dan verdubbeld. 

Geef een reactie